Ще учиш в чужбина на английски, немски, испански, френски или корейски език? Кой езиков серфикат е най-подходящ?

От английски до корейски: Изследвайте разнообразието от езикови сертификати!

Всеки сертификат по език е като ключ, отключващ врати към нови възможности и разширяващ хоризонтите на образование и кариерно развитие. Кой сертификат е най-подходящ? В следващите редове ще ви предоставим пътеводител, който да ви помогне да направите най-добрия избор.

Списък с най-известните английски езикови сертификати: 

 1. TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Идеален за студенти, които търсят прием в университети в англоговорящи страни като САЩ, Канада, Великобритания и други. TOEFL оценява четене, писане, слушане и говорене в академична среда.

 2. IELTS (International English Language Testing System): Подходящ за студенти и имигранти, които търсят образователни или работни възможности в чужбина. IELTS оценява езиковите умения на общи ситуации, академични среди и професионални контексти.

 3. Cambridge English Exams (FCE, CAE, CPE): Предлагат широк спектър от сертификати за различни нива на владеене на английския език. FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English) и CPE (Certificate of Proficiency in English) оценяват уменията за комуникация и разбиране на езика на различни нива – от напреднали до експертни.

 4. PTE (Pearson Test of English): Гъвкавият тест, използван за визи и образователни цели, оценяващ уменията по английски език чрез компютърен формат.

 5. Duolingo English Test е признат и използван като алтернатива на други стандартизирани тестове за оценка на английски език, като TOEFL или IELTS, за кандидатстване в училища или работни места. За разлика от по-традиционните тестове, този тест се взема онлайн в удобно време за кандидата и е в по-достъпен формат.

Изборът на сертификат зависи от вашите цели и нужди. Независимо дали сте студент, професионалист или имигрант, владеенето на езика е от ключово значение за успешното ви представяне в глобалния свят. Подгответе се и изберете сертификатът, който най-добре отговаря на вашите цели и амбиции!

В България съществуват различни институции и центрове, които предлагат изпити за езикови сертификати по английски език. Някои от най-популярните включват:

 1. British Council Bulgaria: Те предлагат изпитите на Cambridge English, като Cambridge English: First (FCE), Cambridge English: Advanced (CAE), Cambridge English: Proficiency (CPE), както и IELTS (International English Language Testing System).

 2. Езикови центрове и училища: Различни езикови училища и центрове в България също могат да бъдат лицензирани да провеждат изпити за сертификати като IELTS, TOEFL, Cambridge English и други.

 3. Американски център за български език и култура: Те предлагат TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – изпит, който се изисква за много университети и програми в САЩ.

 4. Преподаватели с сертификация за провеждане на изпити: Някои учители или институции, които предлагат обучение по английски език, могат да бъдат сертифицирани да провеждат изпити за определени езикови сертификати.

Цените на езиковите сертификати по английски език варират в зависимост от конкретния изпит, мястото, където се провежда, и от институцията, която го организира. Ето приблизителни цени за някои от най-популярните сертификати:

 1. IELTS (International English Language Testing System): Цената на изпита IELTS обявена в страницата на British Council в момента е 448 лв.

 2. TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Цената на TOEFL изпита е около 220-250 долара, но може да варира в зависимост от мястото на провеждане на изпита.

 3. Cambridge English Exams (FCE, CAE, CPE): Цените за Cambridge English изпитите също могат да варират. Обявената цена в страницата на British Council в момента е 435 лв.

 4. Duolingo English Test: Цената за този тест е обикновено валутирана в щатски долари. Обикновено тестът се предлага срещу сумата от 49 до 59 долара в зависимост от държавата, но цената може да бъде различна в зависимост от валутната политика и промоциите, предлагани от Duolingo.

Тези са само ориентировъчни цени и може да има вариации в различните изпитни центрове или в зависимост от специални оферти и пакетни сделки, които могат да предложат различни институции. Освен това, цената може да включва и различни услуги, като материали за подготовка, резултати и сертификати, които се предоставят след успешното завършване на изпита.

IELTS (International English Language Testing System):

Оценката, която ви е необходима на изпита IELTS, зависи от вашите конкретни цели и изисквания на учебното заведение или работодателя, към които кандидатствате. Обикновено за учебни цели се изисква оценка от около 6.5 до 7.5, в зависимост от конкретните изисквания на университета или програмата. За миграционни цели, оценката може да варира в зависимост от категорията, към която кандидатствате.

Валидността на сертификата от IELTS обикновено е две години от датата на изпита. След изтичане на този период, оценката става невалидна и ще трябва да повторите изпита, ако се изисква актуализирана оценка.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language):

Оценката, която ви е необходима на изпита TOEFL, отново зависи от конкретните изисквания на учебното заведение или организацията, към която кандидатствате. За университети в САЩ, например, обикновено се изисква TOEFL оценка от около 80 до 100, но това може да варира според конкретните изисквания на учебното заведение. За работа или миграция също може да има различни изисквания по отношение на TOEFL оценките, в зависимост от компанията или страната, към която кандидатствате.

Валидността на сертификата от TOEFL е обикновено две години от датата на изпита. След изтичане на този период, оценката става невалидна и ще трябва да повторите изпита, ако се изисква актуализирана оценка.

Cambridge English Exams (FCE, CAE, CPE):

За изпитите на Cambridge English Exams (FCE – First Certificate in English, CAE – Certificate in Advanced English, CPE – Certificate of Proficiency in English) изискванията зависят от институцията или организацията, към която кандидатствате. Обикновено FCE се изисква за демонстриране на добро средно ниво на английски (B2 ниво според Общата европейска референтна рамка за езиците), CAE – за напреднали (C1 ниво) и CPE – за високо напреднали или носители на езика (C2 ниво).

За университети, обикновено се изисква CAE ниво за прием в програми на английски език, но пак това може да варира според специфичните изисквания на учебното заведение.

Валидността на сертификата за Cambridge English Exams е пожизнена и не изтича, тъй като те предоставят информация за вашите езикови умения на конкретното време, в което сте ги изпитали. Въпреки това, макар че самият сертификат не изтича, някои институции може да предпочитат по-актуални оценки, особено ако е минало известно време от изпита.

PTE (Pearson Test of English):

За изпита PTE (Pearson Test of English) оценката, която ви е необходима, отново зависи от конкретните изисквания на учебното заведение или организацията, към която кандидатствате. За учебни цели обикновено се изисква оценка от около 50 до 90 в зависимост от конкретните изисквания на университета или програмата.

За миграционни или професионални цели, също може да има специфични изисквания за оценка. Повечето университети и компании обаче имат конкретни минимални оценки, които търсят от кандидатите си.

Относно валидността на сертификата за PTE, тя обикновено е 2 години от датата на изпита. След изтичането на този период, оценката става невалидна и ще трябва да повторите изпита, ако се изисква актуализирана оценка.

Duolingo English Test:

Изпитът Duolingo English Test (DET) не използва традиционната система за оценка от 0 до 100 или буквени оценки като другите изпити за английски като чужд език. Вместо това, използва скала от 10 до 160, като различните институции могат да имат свои специфични изисквания за оценка от този изпит.

Въпреки че конкретната оценка, която се изисква, може да варира в зависимост от университета или организацията, обикновено за университети се изисква оценка от около 95 до 120. За професионални цели или имиграция, изискванията могат да се различават.

Относно валидността на сертификата за Duolingo English Test, той има кратък срок на валидност – обикновено една година от датата на изпита. След изтичането на този период, оценката става невалидна и ще трябва да повторите изпита, ако се изисква актуализирана оценка.

Списък с най-известните сертификати по немски език: 

 1. Goethe-Zertifikat: Този сертификат, издаван от Института „Гьоте“, е един от най-популярните и признати изпити по немски език. Той се състои от различни нива, като A1, A2, B1, B2, C1 и C2, като всяко ниво оценява различни аспекти на езика – от слушане и четене до говорене и писане.

 2. TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache): Този изпит е специално предназначен за студенти, които желаят да учат в университети в Германия. Той оценява академичните езикови умения и се състои от четири части: слушане, четене, писане и говорене.

 3. DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang): DSH е изпит, който се изисква от много университети в Германия за прием на чуждестранни студенти. Той оценява езиковите умения в контекста на академичната обстановка и включва тестове по граматика, слушане, четене и писане.

 4. Telc: Deutschprüfung für den Hochschulzugang: Този изпит е признат в много университети в Германия и предоставя оценка на ниво B2 или C1 според Общата европейска референтна рамка за езиците. Той включва различни секции за проверка на езиковите умения.

Подготовката за тези изпити изисква систематично учене, решаване на задачи и активно участие в учебния процес. За успешно кандидатстване за висше образование на немски език е важно да се избере подходящият изпит и да се посвети време и усилия за подготовка.

Изпитите по немски език, като тези за сертификати от Goethe-Institut, се провеждат в различни градове в България. Ето някои от местата, където обикновено се организират изпити:

 1. София: В столицата се провеждат изпити от Goethe-Institut Bulgaria. Центърът им се намира на различни локации в града, като централните части и университетските кампуси.

 2. Пловдив: Вторият по големина град в България също е често място за провеждане на изпити по немски език.

 3. Варна: Третият по големина град също има изпитен център на Goethe-Institut, където се организират изпити.

 4. Други градове: Изпити по немски език също могат да се провеждат в други градове в България, като Бургас, Русе, Стара Загора и други, в зависимост от организациите и центровете, които предлагат тези услуги.

За да се запишете за изпит или за да получите точна информация за дати, цени и наличност на изпитните центрове в конкретния град, ще бъде полезно да посетите уебсайта на Goethe-Institut Bulgaria или да се свържете директно с тях за подробности.

Цените на сертификатите по немски език могат да варират в зависимост от типа изпит и изпитния център, където се предлагат. Ето приблизителни цени за различни сертификати от Goethe-Institut в България:

 1. Goethe-Zertifikat A1: Цената за изпита за ниво A1 може да се движи около 90-120 лева.

 2. Goethe-Zertifikat A2: Изпитът за ниво A2 обикновено е в рамките на 110-150 лева.

 3. Goethe-Zertifikat B1: Цената за изпита за ниво B1 може да бъде около 160-200 лева.

 4. Goethe-Zertifikat B2: За ниво B2 цената на изпита обикновено е в рамките на 200-250 лева.

 5. Goethe-Zertifikat C1: За ниво C1 цената може да бъде около 250-300 лева.

Цените се различават в зависимост от учебния център, разположението, където се провеждат изпитите, и може да включват такси за регистрация и материали за подготовка. За точна информация относно цените и наличността на изпитите по немски език в България, е препоръчително да се свържете директно с Goethe-Institut Bulgaria или да проверите техния уебсайт за актуална информация.

Goethe-Zertifikat:

Изпитите на Goethe-Zertifikat предлагат различни нива на немски език според Общата европейска референтна рамка за езиците (CEFR). Най-известните нива са от A1 до C2, като A1 е за начинаещи, а C2 е за напълно владеене на езика.

Оценката, която ви е необходима, ще зависи от конкретните изисквания на университета, работодателя или другата институция, към която кандидатствате. Например, за университетски програми може да се изисква ниво B2 или C1, докато за работа или миграционни цели може да има различни изисквания.

Относно валидността на сертификата за Goethe-Zertifikat, той е безсрочен и не изтича. Това означава, че веднъж когато получите сертификата, той остава валиден за потвърждение на вашия езиков уровен.

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache):

За изпита TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache), обикновено университетите изискват определена оценка, която зависи от тяхните конкретни изисквания за прием на студенти. Тестът TestDaF се оценява на основата на четири различни части – четене, слушане, писане и говорене. Резултатите се представят на скала от 3 до 5 нива (TDN 3-5).

Обикновено за учебни цели в немски университети, изискваната оценка е TDN 4 във всички части на теста. Някои програми могат да изискват по-висок резултат, като TDN 5.

Относно валидността на сертификата за TestDaF, той няма официална дата на изтичане или валидност. Въпреки това, за конкретни цели, някои университети или организации може да изискват по-актуални резултати, ако е преминало известно време от изпита. Обикновено се препоръчва да се проверяват специфичните изисквания на мястото, към което кандидатствате, за да се уверите във валидността на вашия сертификат.

DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang):

Изпитът DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) е един от важните изпити за прием на студенти в университети в Германия. Оценката, която ви е необходима, може да варира според изискванията на конкретния университет или образователната програма, към която кандидатствате.

DSH оценките се дават на основата на различни нива на владеене на немския език и обикновено се измерват от DSH-1 до DSH-3, като DSH-1 е начално ниво, а DSH-3 е по-напреднало. Обикновено се изисква DSH-2 или DSH-3 за прием в университетски програми на немски език.

Относно валидността на сертификата DSH, тя обикновено е ограничена от времето, през което е валидна за прием в университета. Валидността на сертификата обаче може да варира от университет до университет. Обикновено срокът за валидност на DSH сертификата е около 2 години, но това също може да бъде различно в зависимост от политиката на конкретното учебно заведение. Затова е важно да се консултирате с университета или образователната институция, за да разберете срока на валидност на DSH сертификата за тяхната програма. 

Telc: Deutschprüfung für den Hochschulzugang:

Изпитът Telc: Deutschprüfung für den Hochschulzugang е още един от изпитите, изисквани за прием на студенти в университети в Германия. Оценката, която ви е необходима, отново може да варира в зависимост от изискванията на конкретния университет или образователната програма, към която кандидатствате.

Типично, Telc изпитът предоставя различни нива на владеене на немския език, като например B2 или C1. За прием в университети, обикновено се изисква поне ниво C1, но някои университети могат да изискват по-високо ниво на владеене на езика.

Относно валидността на сертификата Telc, тя обикновено е две години от датата на изпита. Въпреки това, валидността може да варира в зависимост от университета или образователната институция. Важно е да проверите конкретните изисквания и срокове на валидност за учебното заведение, към което кандидатствате.

Списък с най-известните сертификати по испански език: 

 1. DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera): Тези дипломи са издадени от Институт Cervantes и представляват един от най-признатите изпити по испански език. Състоят се от нива A1 до C2, като всяко ниво оценява различни езикови умения – четене, писане, слушане и говорене.

 2. SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española): Този изпит е признат от много учебни заведения по света и оценява езиковите умения по стандартизиран начин. Включва четири модула: четене, слушане, писане и говорене.

 3. Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU): Това са изпити за достъп до университета в Испания. Включват общи предмети и изпити по испански език, които оценяват знанията и езиковите умения на учениците.

Подготовката за тези изпити изисква ангажимент и усилия, включително редовна практика, използване на учебни материали и подходящо подготвително обучение. Изборът на подходящ изпит е ключов за успешното кандидатстване за висше образование на испански език.

В България има различни изпитни центрове, където можеш да се явиш за сертификационни изпити по испански език. Някои от тях включват:

 1. Instituto Cervantes: Това е главният център за испански език и култура в света. Представителство на института има в София.

 2. Езикови училища и центрове: Различни езикови училища и центрове в България също могат да предлагат сертификационни изпити по испански език. Те могат да имат акредитация от Instituto Cervantes или други учебни институции.

 3. Университети и колежи: Някои университети и колежи, които имат отделения за чужди езици, също могат да бъдат изпитни центрове за сертификационни изпити по испански език.

За да се информираш за конкретни места, където се организират сертификационни изпити по испански език в България, можеш да провериш уебсайтовете на Instituto Cervantes или да се свържеш с езикови училища и университети, които предлагат такива изпити. Те обикновено публикуват информация за датите, цените и регистрационните процедури.

Цените на сертификатите по испански език в България могат да варират в зависимост от вида на изпита и от изпитния център, където се предлагат. Ето приблизителни цени за някои от изпитите по испански език:

 1. DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera): Цената за DELE изпитите обикновено се движи между 150 и 250 лева в зависимост от нивото на изпита (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

 2. SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española): Цената на SIELE изпитите може да бъде около 150-200 лева, но това може да варира в зависимост от избрания изпитен център.

 3. CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España): Цената за CCSE изпита за придобиване на испанско гражданство обикновено е около 80-100 евро или еквивалент в лева.

Цените се различават в зависимост от изпитния център и може да включват такси за регистрация и административни разходи. За точна информация относно цените и наличността на сертификатите по испански език в България, е препоръчително да се свържете директно с изпитния център или да проверите техния уебсайт за актуална информация.

DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera):

Изпитите DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) предлагат различни нива на испански език според Общата европейска референтна рамка за езиците (CEFR). Нивата варират от A1 до C2, като A1 е за начинаещи, а C2 е за напълно владеене на езика.

Оценката, която ви е необходима, ще зависи от конкретните изисквания на университета, работодателя или другата институция, към която кандидатствате. За работа, учеба или миграция в Хиспаниоезични страни, обикновено се изисква ниво B2 или C1.

Относно валидността на сертификата DELE, той няма официален срок на валидност. Това означава, че веднъж когато получите сертификата, той остава валиден и може да бъде представен като доказателство за вашия езикови познания за неопределен период от време.

SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española):

Изпитът SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española) е един от изпитите за оценка на испанския език, който се оценява според Общата европейска референтна рамка за езиците (CEFR).

За университетски програми или работа на испански език, обикновено се търси ниво B2 или C1, но това може да варира в зависимост от конкретните изисквания на институцията или работодателя.

Относно валидността на сертификата SIELE, тя е четири години от датата на изпита. След изтичането на този период, оценката става невалидна и ще трябва да се изпита отново, ако се изисква актуализирана оценка.

Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU):

Изпитът Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), известен също като Selectividad в Испания, е изпит, който се изисква за влизане в университета в Испания. Не се оценява с конкретна цифра, а се предоставя обща оценка в зависимост от резултатите по различните предмети. Тази оценка се използва за определяне на приема на студенти в университетите.

Валидността на сертификата за PAU обикновено е две години. След изтичането на този период, резултатите от изпита стават невалидни и ако кандидатът желае да кандидатства отново, ще трябва да повтори изпита.

 

Списък с най-известните сертификати по френски език: 

 1. DELF (Diplôme d’Études en Langue Française): DEFL е признат международен изпит, който оценява нивото на френски език на чужденци. Състои се от четири нива – A1, A2, B1 и B2, като всяко ниво оценява различни аспекти на езика – граматика, слушане, говорене, писане и разбиране на текстове.

 2. DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française): Този изпит се предлага на по-високи нива от DELF – C1 и C2. Оценяват се по-напреднали умения в четенето, писането, слушането и говоренето на френски език и се изискват за кандидатстване за магистратура или други по-висши образователни степени.

Подготовката за тези изпити изисква усилено учене, практика и използване на различни учебни материали и ресурси. Изборът на подходящ изпит е важна стъпка към постигането на вашите образователни цели на френски език.

В България съществуват няколко места, където можеш да държиш изпити за сертификати по френски език. Някои от тях включват:

 1. Alliance Française в България: Това е организация, посветена на преподаването на френски език и култура. В различни градове по цялата страна Alliance Française може да предлага възможности за изпити и сертификационни програми.

 2. Университети и езикови центрове: Различни университети и езикови центрове в България могат да предлагат изпити за сертификати по френски език. Те могат да имат акредитация или сътрудничество с френски образователни институции или организации.

 3. Езикови училища: Частни езикови училища в България също могат да бъдат изпитни центрове за сертификационни изпити по френски език.

За да се информираш за конкретни места, където се организират изпити по френски език за сертификати в България, можеш да провериш уебсайтовете на Alliance Française в България или да се свържеш с езикови училища, университети и центрове, които предлагат тези изпити. Те обикновено предоставят информация за регистрация, дати на изпити и цени на своите уебсайтове или чрез контактни форми за връзка.

Цените на сертификатите по френски език в България могат да варират в зависимост от вида на изпита и от изпитния център, където се предлагат. Ето приблизителни цени за някои от изпитите по френски език:

 1. DELF (Diplôme d’Études en Langue Française): Цената за DELF изпитите за различните нива (A1, A2, B1, B2) може да бъде около 100-200 лева за всяко ниво, в зависимост от избрания изпитен център.

 2. DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française): Цената за DALF изпитите за по-високите нива (C1, C2) обикновено е по-висока и може да варира между 150 и 250 лева за всяко ниво, в зависимост от мястото на изпита.

Цените се различават в зависимост от изпитния център, където се предлагат изпитите, и могат да включват такси за регистрация и материали за подготовка. За точна информация относно цените и наличността на сертификатите по френски език в България, е препоръчително да се свържеш директно с изпитния център или да провериш техния уебсайт за актуална информация.

DELF (Diplôme d’Études en Langue Française):

DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) е изпит за оценка на френския език, който предлага различни нива, включително A1, A2, B1, B2, C1 и C2, според Общата европейска референтна рамка за езиците (CEFR).

За учебни и професионални цели, конкретното ниво, което ви е необходимо, ще зависи от изискванията на учебното заведение или работодателя, към който кандидатствате. Обикновено за висшето образование или работа във френскоговоряща среда се изисква поне B2 ниво.

Относно валидността на сертификата DELF, тя обикновено е безсрочна и не изтича. Това означава, че веднъж когато получите сертификата, той остава валиден като доказателство за вашия езикови познания за неопределен период от време.

DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française):

DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) е напреднал изпит за оценка на френския език, предлагащ нива C1 и C2 според Общата европейска референтна рамка за езиците (CEFR).

За университетски или професионални цели, конкретното ниво, което ви е необходимо, ще зависи от изискванията на учебното заведение или работодателя, към който кандидатствате. За обикновено за учебни програми на френски език се изисква ниво C1 или C2.

Относно валидността на сертификата DALF, тя е безсрочна и не изтича. Това означава, че веднъж когато получите сертификата, той остава валиден като доказателство за вашия езикови познания за неопределен период от време.

 

 

Стремежът към висшето образование на корейски език е вълнуващо пътуване, което изисква разбиране на различните видове езикови изпити. Тези тестове не само оценяват вашите езикови умения, но и предоставят възможности за обучение и кариерно развитие в Корея и корейскоговорящите образователни институции по света.

 1. TOPIK (Test of Proficiency in Korean): TOPIK е един от най-известните изпити за оценка на корейски език. Състои се от две части – писмени и устни умения. Нивата на този изпит варират от 1 до 6, като 1 и 2 са за начинаещи, 3 и 4 за напреднали, а 5 и 6 за напреднали и професионалисти.

 2. EPS-TOPIK (Employment Permit System – Test of Proficiency in Korean): Този изпит е предназначен за чуждестранни работници, които търсят работа в Корея. Оценява както езиковите, така и професионалните умения на кандидатите.

Подготовката за тези изпити изисква упоритост, систематично учене и активно участие в образователния процес. Изборът на подходящ изпит е от съществено значение за успешното кандидатстване за висше образование на корейски език.

Изпитите по корейски език, като TOPIK (Test of Proficiency in Korean), обикновено се предлагат през различни изпитни центрове или образователни институции. В България е възможно да се явиш за изпити за сертификация по корейски език чрез организации, които са акредитирани да провеждат TOPIK изпити.

За да намериш информация за изпитни центрове за TOPIK в България:

 1. Провери онлайн ресурси: Търсачките и уебсайтовете на учебни центрове, посветени на корейски език, могат да ти помогнат да откриеш информация за изпитни центрове, които предлагат TOPIK в България.

 2. Свържи се с посолството или културния център на Република Корея в България: Те биха могли да ти препоръчат центрове или организации, които се занимават с предлагане на TOPIK изпити в страната.

 3. Контактувай университети или езикови школи: Някои университети или езикови школи в България могат да предоставят информация за TOPIK или да бъдат акредитирани за провеждане на изпитите.

За да се регистрираш за изпит или за да получиш актуална информация за изпитните центрове в България, е препоръчително да се свържеш директно с посочените организации или да провериш техните уебсайтове за информация относно предстоящи изпити и процедури за регистрация.

За изпитите по корейски език, цените в България могат да варират в зависимост от вида на сертификата и от изпитния център. Вотът приблизителни цени за някои от изпитите по корейски език:

 1. TOPIK (Test of Proficiency in Korean): Цената за TOPIK изпитите може да се движи между 100 и 150 лева за всяко ниво (1-6), в зависимост от изпитния център.

 2. EPS-TOPIK (Employment Permit System – Test of Proficiency in Korean): Този изпит е предназначен за работници и цената му може да варира в сходен диапазон с TOPIK.

Цените се различават в зависимост от изпитния център и може да включват такси за регистрация и материали за подготовка. За точна информация относно цените и наличността на изпитите по корейски език в България, е препоръчително да се свържеш директно с изпитния център или да провериш техния уебсайт за актуална информация.

TOPIK (Test of Proficiency in Korean):

TOPIK (Test of Proficiency in Korean) е изпит за оценка на корейския език, който предлага различни нива, включително levels 1 до 6.

За учебни или професионални цели, конкретното ниво, което ви е необходимо, ще зависи от изискванията на учебното заведение или работодателя, към който кандидатствате. Например, за учебни програми на корейски език, често се изисква ниво 3 или 4.

Относно валидността на сертификата TOPIK, тя е две години от датата на изпита. След изтичането на този период, оценката става невалидна и ако кандидатът желае да кандидатства отново, ще трябва да повтори изпита.

EPS-TOPIK (Employment Permit System – Test of Proficiency in Korean):

EPS-TOPIK (Employment Permit System – Test of Proficiency in Korean) е изпит за оценка на корейския език, предназначен за чуждестранни работници, които желаят да работят в Южна Корея.

За този изпит се изисква определено ниво на владеене на корейски език, което е обикновено между level 1 и level 4 от TOPIK. Различните работодатели могат да изискват различни нива на владеене на езика в зависимост от конкретните им нужди за работници.

Относно валидността на сертификата EPS-TOPIK, в този случай валидността може да варира според изискванията на работодателя или програмата за работа в Южна Корея. Обикновено, ако става въпрос за работна виза, сертификатът е валиден за определен период от време, който може да бъде различен в зависимост от политиките и изискванията на южнокорейското правителство.

 

Ако тази статия ти е харесала и имаш нужда от консултации при твоето кандидастване в чужбина, свържи се със StudyBuddy за безплатна първоначална консултация за твоето кандидастване в чужбина на 0883352571 (телефон, Viber, Whats App) или на info@studybuddy.bg.

Автор: Марика Василева

Интервю за прием? Ключови съвети и стратегии как да преминеш успешно през тази стъпка от кандидастването!

Процесът на кандидатстване в университет в чужбина често включва интервю, в което кандидатстудентите имат възможност да запознаят комисията със своите качества и мотивация. Добрата подготовката

Прочетете повече »