Медицина в Германия – стандартен и нов тип на обучение

Петя мечтае да следва медицина в Германия, както и стотици други български студенти, които всяка година кандидатстват за тази класическа специалност. Тя започва своето проучване още докато е в 10-ти клас, за да е достатъчно добре информирана и подготвена, започва да чете сайтове на различни университети и изследва други ресурси, но забелязва, че програмите на някои университети значително се отличават една от друга. Ако и ти си като Петя и искаш да следваш медицина в Германия и си забелязал тази особеност, то прочети тази статия, за да разбереш какви са разликите и как е построено обучението по клинична медицина в Германия.

В Германия има 43 университета, които предлагат специалност медицина, от които четири са частни, а всички останали държавни, в които административните такси за обучение не надвишават €300. Обучението по медицина трае шест години и три месеца, а накрая завършва с държавен изпит Staatsexamen, след което завършилият може да практикува медицина в Германия. След приключване на това обучение, студентите по медицина обикновено започват специализации, които могат да продължат и общо още шест години. По време на тези специализации, студентите придобиват допълнителна квалификация, която им позволява да работят като специалист в дадена област или пък да отворят собствена практика.

Медицинските специалности са много конкурентни и желани, защото при завършилите медицина няма безработица и е обществена тайна, че в Германия охотно се назначават чужденци-специалисти по медицина. Това се получава поради редица фактори, един от които е че се очаква, че в близко бъдеще 20% от докторите в Германия ще бъдат пенсионирани, а пък другият е, че населението на страна е застряващо и ще има нужда от все повече медицински грижи.

В германската система за висше образование съществуват два типа обучение по медицина – стандартен и нов. За кандидатстващите и завършващите няма значение кой от двата ще изберат, защото могат да разчитат, че ще получат едно и също качество на образованието – немско. Всички университетски болници са много добре поддържани, имат най-добър клас оборудване и в тях работят изключително квалифицирани специалисти. Критериите, които влият на избора по каква специалност да следва един студент, обикновено са лични предпочитания и напасване на работната етика на студента спрямо формата на образованието.

Стандартният модел е Regelstudiengang – класика във висшето образование по медицина. Така се преподава още от времето на ГДР. Счита се за по-гъвкавата програма, тъй като често студентите сами могат да изготвят семестриалната си програма, без тя да им е зададена предварително. Разбира се, има задължителните модули, но понякога възниква проблем, когато капацитетите за съответния модул се запълнят и студентът не успее да получи място в желания курс. Така той трябва да го запише семестър или даже година по-късно, което често означава, че студентите по медицина в този вид обучение не успяват да завършат в рамките на 6 години.

Характерно за този тип обучение е разделението му на две части:

– Предклинично обучение (2 години)

– Клинично обучение (4 години, една от които изцяло практическа)

Новият тип е Modellstudiengang – този тип обучение зависи от редица фактори – конкретния университет, провинцията, в която се намира, различното разпределение на времето в процеса на обучение и т.н. Представлява различни вариации на класическия модел на обучение, като най-често програмата бива построена по следния начин:

– Предклинично обучение (2 години)

– Смесено предклинично и клинично (1 година)

– Основни предмети на медицината (2 години)

– Практическа година

Причината за появата на новия модел на обучение по медицина в Германия (Modellstudiengang) възниква още през 90-те години на миналия век, тъй като стария метод бил разкритикуван заради липсата си на практическа насоченост на програмата. Влизайки в контакт с пациенти едва след 2рата година, на студентите им се струвало твърде теоретично обучението и много от тях се отказвали, преди да стигнат до практически насочените предмети. За разлика от стандартното обучение, новият тип обучение отхвърля строго разделената структура от 2 години предклинично и 4 години клинично обучение, като залага на по-свободно структуриране и моделиране на следването. Това разбира се зависи и от самия университет, но общото между институциите, избрали да предлагат новия тип медицинско образование, е че залагат на разделянето на материала в повече и по-обхватни модули, които обобщават съдържанието интердисциплинарно – т.е. от физиологична, анатомична, патологична и терапевтична гледна точка. Определено много критични мнения на специалисти сочат в полза на новия тип обучение, но въпреки това и двата модела са равнозначни като подготовка, дипломата е с една и съща тежест и обемът от работа за студента е еднакъв.

Повече на брой обаче, са университетите, които предлагат стандартния тип обучение, като те са почти два пъти повече, от тези, които предлагат Modellstudiengang. Недостатъкът на цялата система е, че е невъзможно прехвърлянето от стандартния тип на новия тип обучение и обратното. Дори след прием е невъзможно прехвърляне в друг университет, с различен тип обучение от този, в който учиш сега. А освен това е почти невъзможна и смяната от един университет с Modellstudiengangе към друг такъв, тъй като университетите сами определят програмата на медицинските си специалности, което означава, че е трудно да се намерят две абсолютно еднакви програми, позоваващи се на новото, моделно медицинско обучение.

Добрата новина за кандидатстващи е, че процесът на кандидатстването в двата типа програми по медицина няма съществени разлики, но пък за самата специалност медицина като цяло различните университети могат да имат различни изисквания.

Автори: Калина Кайракова,

Марика Василева

Свържи се със Study Buddy за безплатна консултация за твоето кандидатстване в чужбина на 0883352571 (телефон, Viber, Whats App) или на marika@studybuddy.bg.

Интервю за прием? Ключови съвети и стратегии как да преминеш успешно през тази стъпка от кандидастването!

Процесът на кандидатстване в университет в чужбина често включва интервю, в което кандидатстудентите имат възможност да запознаят комисията със своите качества и мотивация. Добрата подготовката

Прочетете повече »