Дуално обучение в Германия – какви са предимствата?

Oсвен и с престижното си академично висше образование в университети (universitat), през последните години Германия привлича и много чуждестранни студенти, които желаят да се обучават по системата за дуално обучение. Германската икономика е най-силната в ЕС и като такава е разработила и прилага методи за нейното развиване. Всеизвестен факт е, че страната изпитва недостиг на работна ръка, заради което е приела стратегията да вкарва работна ръка от чужбина. Методологията за дуално обучение допринася в процеса на привличане на млада и талантлива работна ръка за страната, а за млади и амбициозни студенти е достъпен начин за имиграция и успешно начало на реализацията си като професионалист в една развита икономика.

Системата за дуално обучение се прилага в университетите по приложни науки (hochschule) и започва да придобива популярност в страната след 2000-та година. Принципът и се състои в това, че студентът освен да посещава лекции и занятия в университета, също така и работи в компания по професията си, за което получава и заплащане. Този подход е много по-успешен при реализация в професии, които до голяма степен са свързани с практика като например бизнес, туризъм, софтуерно инженерство и компютърни технологии, някои професии в сферата на здравеопазването и други. Много компании инвестират в това да имат студенти, обучаващи се по системата на дуалното обучение, защото по този начин моделират и обучават бъдещи кадри по техни стандарти, а след завършването им получават работна ръка, която има и завършено висше образование и опит по специалността си, в същото време е обучена за работа в съответната компания. Това е и причината много от студентите, работили в компания по време на дуалното си обучение, да получават предложение за постоянна работа след завършването си, което е лесен и безпроблемен старт на кариерата на един млад кадър. Системата за дуално обучение е един от подходите, благодарение на които Германия днес има най-нисък процент на младежка безработица в ЕС според статистически данни.

iba Dual – учи и работи в Германия

Study Buddy си сътрудничи с пионерите в областта на дуалното обучение в Германия – университета iba Dual – University of Cooperative Education. iba е основател на системата „20 часа учене/20 часа работа“ на седмица, която в днешно време е адаптирана и от други институции за дуално обучение в Германия.

iba Dual си партнира с около 2200 компании в Германия, в които студентите получават работни места при обучението си. Всеки студент има консултант при кандидатстването си, който му помага да намери своето работно място. Обучението в университета е напълно безплатно, таксата за обучение се плаща от работодателя, а студентът получава около €500-700 заплащане на месец. По този начин имаш възможност да си издържаш почти изцяло самостоятелно, даже като студент в Германия, или пък с много малко помощ от родителите.

Някои от партниращите компании на университета са Volkswagen, Allianz, IKEA, Mcdonalds, известни хотелски вериги, спортни клубове и много други. При работа в тези компании, студентът има възможност да работи в различни отдели и да изгради опит и да се сблъска отблизо динамиката на работните процеси. По този начин, студентът може да прецени от ранното развитие на кариерата си какви позиции и отдели му допадат и да направи по-успешен избор за своето развитие в бъдеще. Голямо преимущество е и това, че може да черпиш от твърдите и меки умения на по-възрастни и опитни професионалисти.

Университетът има кампуси в 11 града в Германия, включително и в големи градове като Берлин, Мюнхен, Хамбург, Кьолн. Основан е през 2006 година и в него се обучават около 3300 студента. Програмите са напълно акредитирани и се признават в национален и световен мащаб.

Кандидатстване

За да учиш в iba Dual е необходимо да владееш немски език на ниво С1. Ако все още не го владееш на толкова високо ниво, то има и възможност за записване на подготвителен курс по език, за който е необходимо немският ти да е на А2 ниво.

При старт на обучението от ниво С1 бакалавърската степен трае 6-7 семестъра, а от ниво А2 – 8 семестъра.

За кандидатстване в университета няма крайни срокове – зимният семестър започва на 1ви октомври, а летният на 1ви април. Препоръчително е обаче процесът по кандидатстване да започне около половин година по-рано, за да има достатъчно време за намиране на подходяща работна позиция.

Автор: Марика Василева

Study Buddy си партнира с университета iba Dual, затова ако се интересуваш да дадеш бърз и лесен старт на твоята международна кариера, се свържи с нас за безплатна консултация за твоето кандидатстване. Може да ни намериш на marika@studybuddy.bg или +359883352571 (телефон, Viber, Whats App).