4 начина да финансираш обучението си в Германия

Стипендиите са най-достъпната и лесна възможност за всеки студент, който иска да получи допълнително финансиране на висшето си образование, не само в Германия, но и в цяла Европа. Немците обаче се отличават с това, че предлагат много и сравнително леснодостъпни варианти за възнаграждения, с които да отличат своите студенти, постигащи високи резултати. Няма да крием от вас, че в Германия конкуренцията между кандидат-стипендиантите е голяма, но пък и разнообразието на организациите, които раздават стипендии също не е за подценяване. Тук ще намериш 3-те най-често срещани варианти за придобиване на стипендия в Германия.

Deutschlandstipendium

Deutschlandstipendium е най-голямата и най-популярната организация, подпомагаща студенти с високи резултати. Със своите стотици спонсори – от малки частни предприятия, до концерни и фондации, Deutschlandstipendium предоставя на студенти с голяма ангажираност спрямо учебния процес възможността да се развиват, без да се притесняват за своите разходи. Сумата на стипендията е €300 на месец, най-често в продължение на два семестъра, като половината от тези пари биват предоставени от частните спонсори, а другата половина се покрива от федералното правителство на съответната провинция, в която се намира университета. Не е тайна, че не всички немски университети участват в програмата на Deutschlandstipendium. Това не трябва да ви обезкуражава, тъй като организацията работи с 312 университета и шансът точно този, който вие сте избрали, да участва в програмата е много голям. Кандидатстването за тази стипендия е сравнително лесно, тъй като не се изисква голям набор от документи. Според статистиката, всяка година броят на получилите стипендия от тази организация расте, като през изминалата година е ударил и своят връх – с почти 30 000 стипендианти.

Фондации

В Германия има над 23 000 фондации, като много от тях предлагат и стипендии за студенти. Едни от най-известните примери за това са KonradAdenauerStiftungFriedrichEbertStiftung и HeinrichBöllStiftung. Всяка фондация предлага различен брой стипендии, като сумите, които раздават, също варират. Важното при кандидатстването за стипендия към фондация е, че всяка организация сама за себе си определя условията на кандидатстване, както и срокът за получаване на стипендията. Всяка година броят на кандидатстващи за стипендии, предоставяни от фондации расте, но също расте и броят на фондациите, предлагащи еднократни или многократни парични помощи за даровити студенти. За кандидатстващите за стипендии към фондации е важно да се подчертае, че всяка фондация има различна насока – дали учиш политически науки или медицина има значение, затова е важно да се информираш добре и да избереш най-подходящата организация, към която да кандидатстваш. 

Освен големите държавни фондации, в Германия има и близо 2000 частни такива, които предлагат стипендии за учащи. Интересното при тях е, че обикновено имат конкретни целеви групи и „екзотични“ изисквания, но въпреки това, шансът да получиш стипендия от частна фондация никак не е за подценяване.

Частични студентски кредити

BAföG е една от най-популярните опции измежду следващите в Германия, които искат да получават допълнително финансиране за своето образование. BAföG е комбинация от стипендия и кредит, който държавата отпуска, както на немските, така и на чуждестранните студенти. Кандидатстването за този тип кредит е по-специфично, от това за останалите, тъй като там важат три основни критерия, които кандидатстващият трябва да покрива, за да получи този вид финансиране. Първият критерий е свързан с продължителността на пребиваването в Германия, което се оказва и един от основните проблеми на българските студенти при получаване на подобен вид стипендия/кредит. За да имаш право на това финансиране ти трябва да живееш и/или работиш в Германия от определен брой години, а това означава, че такъв вид финансиране не е подходящ за новопристигнали студенти, или за такива, чиито родители не живеят/работят в страната. 

kfW Studienkredit

Това е заем за разходи за живот, който по принцип е достъпен за германски граждани или граждани от ЕС, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми. Изискването е те да са живяли в Германия минимум 3 години преди момента на кандидатстване за него. По този заем може да получиш от €100 до €650 на месец. От 01.06.2020 обаче германското правителство реши да предостави възможността за този заем на всички международни студенти в Германия като извънредна помощ по време на пандемията, независимо от каква националност са и от колко време са в Германия. Кандидатстване за този кредит може да се подава до 15.02.2021.

Разбира се, има и други варианти за стипендии и финансирания, като например DAAD (немската служба за академичен обмен), която подпомага чуждестранни студенти по време на обучението им. Те предлагат много и различни стипендии, като целевите им групи и изискванията са разнообразни и не могат да се обобщят.

Автор: Калина Кайракова

Ние можем да ти помогнем да си избереш и да кандидатстваш в университет в Германия успешно, заедно ще подберем най-добрите специалности и университети, ще изградим твоя личен профил и бранд спрямо тях, ще те информираме за всяка една стъпка по пътя към висшето ти образование в Германия, ще те информираме за таксите и разходите на живот, ще ти помогнем да се регистрираш за настаняване, ще ти разкажем за възможностите за финансиране и бюджетно образование. Свържи се с нас за безплатна консултация на 0883352571 или marika@studybuddy.bg

Интервю за прием? Ключови съвети и стратегии как да преминеш успешно през тази стъпка от кандидастването!

Процесът на кандидатстване в университет в чужбина често включва интервю, в което кандидатстудентите имат възможност да запознаят комисията със своите качества и мотивация. Добрата подготовката

Прочетете повече »