А твоят университет в Холандия акредитиран ли е?

През последните няколко години, образованието в Холандия става все по-популярно сред български студенти, пише се и се шуми много за качеството на образованието в страната на колелата, но кой всъщност проверява това качество на университетите и програмите в страната и дава гаранции?

Акредитация

В Холандия съществува акредитация на университет и акредитация на дадена програма. Това, че един университет е акредитиран не значи, че всичките му програми са акредитирани. Но не се притеснявай, холандците предупреждават винаги, когато дадена програма не е акредитирана или в процес на акредитация, затова винаги такива програми са отблезани или маркирани по някакъв начин на сайтовете на университетите и няма как да се объркаш. В някои случаи те и не са достъпни за кандидатстване за международни студенти.

От 2002 година в Холандия с акредитация на университети се занимава NVAO – Холандско-Фламандска Акредитационна Организация. Както може да се досетиш от името, тя акредитира програми не само в Холандия, но и в съседната Белгия. Всяка една програма внимателно се инспектира, което заема понякога доста време, след което след шест години процедурата се повтаря. Затова може да си сигурен, че качеството на образованието в Холандия постоянно се проверява и се въпросният поддържа висок стандарт на обучението.

Похвално е, че NVAO проверява не само академическото съдържание на дадена програма (теорията, която студентите учат), но и нейната актуалност и съвместимост с потребностите на местната икономика. Така те не само проверяват на какво учат студентите, но и дали дадена програма е актуална спрямо търсенето на тази професия на пазара на труда и дали завършилите студентите ще могат да се реализират. Затова почти всички завършили в Холандия успяват да си намерят работа по специалноста, и то доста бързо – до 2-3 месеца след завършването. Това е едно от главните отличия на холандското образование от българското, тъй като тук съществуват много програми и университети, от които реално няма нужда. Затова също в Холандия не е възможно да учиш предмети, които нямат нищо общо със специалноста ти, както например се получава понякога в България – инженери трябва да учат мениджмънт, който им е абсолютно излишен и само натоварва и без това сложната програма.

Още една задача на NVAO е да помага на международната мобилност на студентите, завършили в холандските университети и тук идва моментът, в който с дипломата си можеш да работиш в целия свят. NVAO се е погрижила за това, като е постигнала прозрачност на предметите, които се учат в дадена програма (винаги можеш да ги провериш на сайта на университета, който си харесал) и лесна съпоставимост на квалификациите, които се получават с тези в други страни. Така може да си сигурен, че бакалавърската ти или магистърската ти диплома е съпоставима на подобна квалификация в България, ЕС и извън него и ще бъде призната.

Качество на преподаването в Холандия

Качеството на преподаването в Холандия се проверява от Министерството на Образованието в Холандия. То постоянно проверява всички програми, а докладите от инспекциите са публично достъпни на сайта му.

Study Buddy ви съветва винаги да проверявате дали избраният от вас университет и програма имат акредитация, която ви осигурява известното холандско качество на образованието. Как да го проверим? На сайта на NVAO ще намериш решенията на организацията за присъждане на акредитация на всяка една образователна институция в Холандия и нейните програми. Самите университети също винаги споменават на сайта си в описанието на всяка една програми дали има акредитация, очаква такава или няма.

Автор: Марика Василева